Mõttemeistri mälumäng

Eile osalesid meie kooli õpilased Mõttemeistri mälumängul Saue koolis. Kurtnat esindasid Lenna Ilves, Olivia Older ja Jarko Maasel 9. klassist ning Mattias Hõrak 8. klassist.
Küsimused olid huvitavad ja rasked, kuid tänu neile on meie tublide õpilaste silmaring nüüd veelgi laiem.

Aitäh huvitava võistluse eest, Saue kool!
Üritust vahendas meediaring. Tekst: Olivia Older.

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee