Õpetajate streik

Alates 22. jaanuarist on välja kuulutatud õpetajate streik. Streigivad ka Kurtna kooli õpetajad, enamik neist kolm tööpäeva.

Õppe korraldus streigi ajal

Streigi ajal 22. – 24.01 on iseseisva õppimise päevad. Koolis õppetegevust ei toimu ning turvalisuse huvides õpivad lapsed koolist eemal. Selleks perioodiks antakse õpilastele Stuudiumi kaudu täitmiseks ülesanded, mis ei vaja olulist lisajuhendamist.

Õpetajad, kes ei osale streigis, viivad õppetööd läbi juhendatud e-õppena (videotund) tunniplaani alusel või muul moel (näiteks õppekäikudena).

Õpilased saavad info tunni toimumise kohta ja lingi videotunnile Stuudiumis koduse ülesande alla hiljemalt eelmisel päeval kell 17.00. Toimuvates videotundides osalemine on kohustuslik.

Streikivad õpetajad õppetööd läbi ei vii.

Koolilõuna

Õpilastel on soovi korral võimalus saada koolilõunat.

Lõunasöögi soovist on vaja iga päev hiljemalt kella 9.30-ks teavitada kooli juhiabi saates e-kirja aadressile kaia.rikkinen@kurtnakool.ee.

Lõunat pakutakse 12.00-12.30.

Huvitegevus

Kurtna kooli õpetajate juhendatud ringe (laulukoor jmt) streigi ajal ei toimu. Teiste ringide ja treeningute kohta jagavad infot juhendajad.

Saku Muusikakool töötab tavapäraselt. Samuti liigub tavaliselt õpilastransport.

Lasteaed

Kurtna Kooli lasteaia töötajad osalevad toetusstreigis 24.01-26.01. Sel ajal on avatud valverühmad. Täpne töökorralduse info edastatakse hiljemalt esmaspäeval (22.01). Muusika- ja ujumistunde ei toimu. Huviringide infot jagavad juhendajad.

On võimalus, et Eesti Haridustöötajate Liit ja Haridus- ja Teadusministeerium jõuavad kokkuleppele ning streik jääb ära. Viimase info väljastame esimesel võimalusel, see võib tulla ka nädalavahetusel.

Streigi kohta leiab ajakohastatud infot Stuudiumist, Eliisist, kooli kodulehelt ja sotsiaalmeediakontolt.

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee