Miks õpetajad streigivad?

Tänasest algava üleriigilise õpetajate streigiga on otsustanud ühineda ka suurem osa Kurtna Kooli õpetajatest. Täna seisavad õpetajad ühiselt Eesti hariduse tuleviku nimel.

Meediast on jäänud kõlama, justkui streigiksid õpetajad vaid palgatõusu nimel. Palk on tõesti üks streigi põhjustest, seda just seetõttu, et õpetajate töökoormus ning kohustuste hulk on aasta-aastalt kasvanud, kuid palgamäära suurus ei ole proportsionaalselt muutunud. Samuti peavad õpetajad oluliseks, et ka riigi kõrgeimal, valitsuse tasandil oma lubadusi peetakse. Investeering haridusse peab olema riigi prioriteet nii sõnades kui tegudes.

Lisaks palgale peavad õpetajad oluliseks ka muid hariduselu puudutavaid aspekte, millele täna algava streigiga tähelepanu juhitakse. Suurimad murekohad on õpetajate järelkasv, suur töökoormus ning kvaliteetse hariduse tagamine.

Järjest enam on pidajad ja koolijuhid silmitsi tõsiasjaga, et klassi ette on keeruline õpetajaid leida. Juba ammu ei ole koolide ukse taga järjekorda inimestest, keda ahvatlevad pikk suvepuhkus või paljude teistega võrreldes lühem töönädal. Kvalifitseeritud õpetajatest on puudus igas Eestimaa nurgas, see ei ole ainult väikeste kohtade või väikeste koolide probleem.

Õpetaja peamine ülesanne on anda edasi ainealaseid teadmisi, õpetada noori mõtlema, analüüsima, seoseid nägema – õpetaja tekitab huvi ja inspireerib.

Lisaks peab õpetaja olema ka psühholoogi eest, kuulama ja lahendama muresid ja probleeme, olema vahendaja kooli ja kodu vahel, lapse ja vanema vahel, rääkima, soovitama, veenma, aitama, toetama, lohutama, täitma erinevaid dokumente ja arengukaarte, lähenema individuaalselt igale õpilasele, aitama järgi vähem motiveeritut ning märkama andekat. Seda kõike oma põhiülesannete kõrvalt. Õpetaja ei pane päeva lõpus koolimaja ust selja taga kinni, vaid jätkab tööd ka kodus, vastates vanemate kirjadele, valmistades ette tunde, hinnates ja tagasisidestades töid, tehes seda ka õhtuti ning nädalavahetustel. Selline väljavaade ei ole aga jätkusuutlik, mistõttu peavadki õpetajad tähtsaks haridusmudeli muutuste eest seista.

Rõhutame veelkord, et õpetajaskond ei streigi õpilaste, lastevanemate, ega kohaliku omavalitsuse vastu. Õpetajaskond streigib riigi murettekitava hariduspoliitika vastu, mistõttu näeme vajadust edastada tugevalt sõnumit, et poliitiliste lubaduste eest tuleb võtta ka vastutus ning haridus peab olema prioriteet ka tegudes, mitte ainult (valimis)lubadustes. Et õpetajad on nõus osalema niivõrd äärmuslikus meetmes nagu streik, näitab olukorra tõsidust ning muutuse vajadust.

Õpetajad streigivad sellepärast, et ka edaspidi oleks koolides õpilasi õpetamas kvalifitseeritud õpetajad, kellel silm särab, ning et õpetajad näeksid põhjust kooli ka jääda, sest palgamäär ja töökoormus on vastavuses kohustuste, vastutuse määra ning ootustega. See ei ole mitte ühegi õpetaja isiklik mure. See on ühine mure kvaliteetse hariduse säilimise ning meie riigi tuleviku pärast.

Kurtna Kooli õpetajad

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee