Saku valla siseliinide liikluskorraldus 23.02.2024

  1. veebruaril kehtib Saku valla siseliinidel erisõiduplaan (vaata SIIT). Hommikused bussid väljuvad kõigist suundadest tavasõiduplaani järgi. Kojusõiduks väljuvad bussid Kurtna kooli juurest alates kell 12.00 ja Saku koolide õplastele Saku raudteejaama peatusest alates kell 11.55.
    Koolivaheajal 24.02.–03.03.2024 Saku valla siseliinid SV10, SV11, SV12, SV13, SV14, SV15 ja SV16 sõitjaid ei teeninda.
  2. veebruari sõiduplaanid on avalikud veebilehel www.peatus.ee ja Saku valla kodulehel.

NB! Maidla küla õpilasi puudutav Saue valla 23.02 bussiliinide info on siin ja koolivaheaja info siin ja siin.

KüberPuuring

5. detsembril toimus KüberPuuring, mis on 7.-12. klasside ja kutsekoolide kuni 19-aastastele küberkaitsest huvituvatele õpilastele suunatud võistlus (lisainfo https://sites.google.com/view/kyberolympia/2023/kyberpuuring).

Kurtna Koolist osalesid võistlusel nii poiste kui tüdrukute võistkonnad.

🏆 Neidude võistkond koosseisus Heili Deklau, Hanna Soots ja Lauren Kadak võitis üleriiklikul hindamisel põhikooli neidude seas II koha.

Üks osa auhinnast oli külastus Tallinnas asuvasse CGI ettevõttesse. 2. veebruaril võtsidki 18 informaatika aines silmapaistvat õpilast oodatud külastuse ette.

Külaskäik oli õpetlik ning õpilased väga nautisid seda. Meile tutvustati küberturvalisuse mängu, mis on Eesti laste seas väga populaarne ning pakkus huvi ka vanematele õpilastele. Lisaks tutvustati ettevõtet. Kontoris küll palju inimesi ei olnud, kuid saime sellevõrra rohkem majas ringi uurida. Kontoris on olemas kõik mugavused ning võimalus saada massaaži. Igal tiimil on enda ala, kus tööd tehakse ning kord kuus tulevadkõik kontorisse kohale ühislõunale. Saime ka teada, et tegemist on ülemaailmse ettevõttega, mille välismaa kontorites töötab umbes 80 000 inimest.

Tekst: õp. Gerli ja Karolin Laater. Fotod: õp. Merje ja Heike Eleri Määrits.

Spelling Bee

2. veebruaril toimus Kurtna Koolis Spelling Bee võistlus Harjumaa koolide 5. klasside õpilastele. Võistlusel osales 55 õpilast 20 koolist.

Eelvoorud olid pingelised ja emotsionaalsed, see-eest finaalis jäid õpilased silma külma närviga ning näitasid väga tasavägiseid tulemusi.

🥇 I koha saavutas Hanna-Maria Rünk, Viimsi Kool

🥈II koha saavutas Eleanor Susanna Türk, Jüri Gümnaasium

🥉 III koha saavutas Remiri Paaps, Jüri Gümnaasium

Spelling Bee online-võistlusel saavutas I koha Helerin Merila Järveküla Koolist, II koha Melissa Kürklü Laagri Koolist ning III koha Tony Küttner Muraste Koolist.

Aitäh toreda võistluse eest kõikidele osalejatele, nende õpetajatele ja korraldajatele.

Kooli kogu perega

Järgmine koolituspäev sarjas “Kooli kogu perega” toimub laupäeval, 17. veebruaril kell 11.15 – 13.00. Juhime tähelepanu, et seoses jalgpalliturniiri toimumisega (kus paljud koolieelikud osalevad) alustatakse sellel korral 15 minutit hiljem s.o kell 11.15. Koolitussari on mõeldud järgmisel sügisel kooliteed alustavatele lastele ja nende vanematele. Lastega tegeleb klassiõpetaja Astrid Kõva, lastevanematele esineb tervisetöötaja Gerda Eendla.

Lastel palume kaasa võtta vahetusjalatsid ja kirjatarbed.

Saku valla tunnustusüritusel, said märgitud mitmed meie kooli õpilased ning õpetajad.

Aasta koolispordi auhinnad said järgmised õpilased:

Anni Leen Järvk ja Dominic Kõva – võistlustants;

Egert Tammeleht – rattasport.

Samuti tunnustati Kurtna Kooli tublisid õpetajaid kultuuri valdkonnas Eve Lutter – aasta kultuuritegija.

Nominatsioonid pälvisid ka Anu Tähemaa, Kairi Koolme ning Kurtna Kooli mudilaskoor.

Puudega linn

Kolmapäeval, 24. jaanuaril, külastas 8. klass koos õpetaja Kairiga Eesti Loodusmuuseumit.

Õpilased vaatasid näitust “Puudega linn”, mille raames tutvuti erinevate linnades elavate lindude, loomade ja putukate topistega. Lisaks sai mängida erinevaid interaktiivseid mänge, näiteks linnas muru niitmise ning linna elukeskkonna mitmekesistamise mänge. Mängudes said õpilased ise kokku panna linna elukeskkonna osasid ja teenisid selle eest punkte, kui suutsid luua mitmekesise keskkonna.

Lisaks osaleti muuseumitunnis, mille teemaks oli “Kuuejalgsete maailmas nelja putukaseltsi näitel”, kus õpiti tundma erinevaid putukaliike. Õpilased kasutasid putukate uurimiseks mikroskoope ning pidid putukate liigid ära tundma nende tiibade ja pea järgi.

Oli väga mitmekesine, huvitav ja hariv päev.

Õppekäiku vahendas meediaring. Tekst ja fotod Rasmus Nõukas.

Miks õpetajad streigivad?

Tänasest algava üleriigilise õpetajate streigiga on otsustanud ühineda ka suurem osa Kurtna Kooli õpetajatest. Täna seisavad õpetajad ühiselt Eesti hariduse tuleviku nimel.

Meediast on jäänud kõlama, justkui streigiksid õpetajad vaid palgatõusu nimel. Palk on tõesti üks streigi põhjustest, seda just seetõttu, et õpetajate töökoormus ning kohustuste hulk on aasta-aastalt kasvanud, kuid palgamäära suurus ei ole proportsionaalselt muutunud. Samuti peavad õpetajad oluliseks, et ka riigi kõrgeimal, valitsuse tasandil oma lubadusi peetakse. Investeering haridusse peab olema riigi prioriteet nii sõnades kui tegudes.

Lisaks palgale peavad õpetajad oluliseks ka muid hariduselu puudutavaid aspekte, millele täna algava streigiga tähelepanu juhitakse. Suurimad murekohad on õpetajate järelkasv, suur töökoormus ning kvaliteetse hariduse tagamine.

Järjest enam on pidajad ja koolijuhid silmitsi tõsiasjaga, et klassi ette on keeruline õpetajaid leida. Juba ammu ei ole koolide ukse taga järjekorda inimestest, keda ahvatlevad pikk suvepuhkus või paljude teistega võrreldes lühem töönädal. Kvalifitseeritud õpetajatest on puudus igas Eestimaa nurgas, see ei ole ainult väikeste kohtade või väikeste koolide probleem.

Õpetaja peamine ülesanne on anda edasi ainealaseid teadmisi, õpetada noori mõtlema, analüüsima, seoseid nägema – õpetaja tekitab huvi ja inspireerib.

Lisaks peab õpetaja olema ka psühholoogi eest, kuulama ja lahendama muresid ja probleeme, olema vahendaja kooli ja kodu vahel, lapse ja vanema vahel, rääkima, soovitama, veenma, aitama, toetama, lohutama, täitma erinevaid dokumente ja arengukaarte, lähenema individuaalselt igale õpilasele, aitama järgi vähem motiveeritut ning märkama andekat. Seda kõike oma põhiülesannete kõrvalt. Õpetaja ei pane päeva lõpus koolimaja ust selja taga kinni, vaid jätkab tööd ka kodus, vastates vanemate kirjadele, valmistades ette tunde, hinnates ja tagasisidestades töid, tehes seda ka õhtuti ning nädalavahetustel. Selline väljavaade ei ole aga jätkusuutlik, mistõttu peavadki õpetajad tähtsaks haridusmudeli muutuste eest seista.

Rõhutame veelkord, et õpetajaskond ei streigi õpilaste, lastevanemate, ega kohaliku omavalitsuse vastu. Õpetajaskond streigib riigi murettekitava hariduspoliitika vastu, mistõttu näeme vajadust edastada tugevalt sõnumit, et poliitiliste lubaduste eest tuleb võtta ka vastutus ning haridus peab olema prioriteet ka tegudes, mitte ainult (valimis)lubadustes. Et õpetajad on nõus osalema niivõrd äärmuslikus meetmes nagu streik, näitab olukorra tõsidust ning muutuse vajadust.

Õpetajad streigivad sellepärast, et ka edaspidi oleks koolides õpilasi õpetamas kvalifitseeritud õpetajad, kellel silm särab, ning et õpetajad näeksid põhjust kooli ka jääda, sest palgamäär ja töökoormus on vastavuses kohustuste, vastutuse määra ning ootustega. See ei ole mitte ühegi õpetaja isiklik mure. See on ühine mure kvaliteetse hariduse säilimise ning meie riigi tuleviku pärast.

Kurtna Kooli õpetajad

Õpetajate streik

Alates 22. jaanuarist on välja kuulutatud õpetajate streik. Streigivad ka Kurtna kooli õpetajad, enamik neist kolm tööpäeva.

Õppe korraldus streigi ajal

Streigi ajal 22. – 24.01 on iseseisva õppimise päevad. Koolis õppetegevust ei toimu ning turvalisuse huvides õpivad lapsed koolist eemal. Selleks perioodiks antakse õpilastele Stuudiumi kaudu täitmiseks ülesanded, mis ei vaja olulist lisajuhendamist.

Õpetajad, kes ei osale streigis, viivad õppetööd läbi juhendatud e-õppena (videotund) tunniplaani alusel või muul moel (näiteks õppekäikudena).

Õpilased saavad info tunni toimumise kohta ja lingi videotunnile Stuudiumis koduse ülesande alla hiljemalt eelmisel päeval kell 17.00. Toimuvates videotundides osalemine on kohustuslik.

Streikivad õpetajad õppetööd läbi ei vii.

Koolilõuna

Õpilastel on soovi korral võimalus saada koolilõunat.

Lõunasöögi soovist on vaja iga päev hiljemalt kella 9.30-ks teavitada kooli juhiabi saates e-kirja aadressile kaia.rikkinen@kurtnakool.ee.

Lõunat pakutakse 12.00-12.30.

Huvitegevus

Kurtna kooli õpetajate juhendatud ringe (laulukoor jmt) streigi ajal ei toimu. Teiste ringide ja treeningute kohta jagavad infot juhendajad.

Saku Muusikakool töötab tavapäraselt. Samuti liigub tavaliselt õpilastransport.

Lasteaed

Kurtna Kooli lasteaia töötajad osalevad toetusstreigis 24.01-26.01. Sel ajal on avatud valverühmad. Täpne töökorralduse info edastatakse hiljemalt esmaspäeval (22.01). Muusika- ja ujumistunde ei toimu. Huviringide infot jagavad juhendajad.

On võimalus, et Eesti Haridustöötajate Liit ja Haridus- ja Teadusministeerium jõuavad kokkuleppele ning streik jääb ära. Viimase info väljastame esimesel võimalusel, see võib tulla ka nädalavahetusel.

Streigi kohta leiab ajakohastatud infot Stuudiumist, Eliisist, kooli kodulehelt ja sotsiaalmeediakontolt.

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee