Ülle Loiku tunnustati Saku valla tänukirjaga

Kurtna Kool tänab Ülle Loiku aktiivse tegevuse ja panuse eest koolielus; õpilaste õpitöö ja teabe hankimise oskuse ning lugemishuvi tekitamise eest.

Ülle Loik panustab igakülgselt kooli moto „Mesi peitub igas õies“ elluviimisesse: tema eestvedamisel korraldatakse regulaarselt raamatukogus mitmesuguseid näitusi (sh õpilaste omalooming), erinevaid lugemist propageerivaid ja õpilaste maailmapilti avardavaid ettevõtmisi (näiteks klasside ja õpetajate raamatupuud, kohtumised erinevate inimestega jne). Ülle Loik toetab igati kooli ürituste ettevalmistamist ja läbiviimist. Ta on aktiivselt osalenud Kurtna kooli muuseumitoa loomisel.

Ülle Loik on aktiivne Saku koduloo andmebaasi „Sakulugu“ täiendaja. Ta on kogumiku „50 aastat rahvatantsu Sakus“ üks koostajatest.

Kurtna Kool avaldab tänu Ülle Loigule kooli õppekavajärgse ja -välise tegevuse mitmekesistamise ning valla kultuuriellu panustamise eest.

Kooli kogu perega

Laupäeval, 16. veebruaril kell 11.00 – 13.00 toimub järgmine koolituspäev “Kooli kogu perega”, mis on mõeldud 2019. aasta sügisel kooliteed alustavatele lastele ja nende vanematele. Lastevanematele esineb eripedagoog Kaie Ojassalu, lastega tegeleb klassiõpetaja Maie Härmann. Lastel palume kaasa võtta kirjutustarbed ja vahetusjalatsid.

Bussiliin 113 muudatused

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus on teinud muudatusi liini 113 graafikus. Osaliselt puudutab see ka õpilasliine. Muudatused on tingitud busside pidevast hilinemisest. Nii on toodud varasemaks seni 6:50 ja 18:45 väljumised Sakust. Samuti on tõstetud varasemaks 15:50 ja 13:55 väljumised Saku Raudteejaamast ning antud Saku Gümnaasiumi juures juurde seisuaega. Lisaks muutub varasemaks liin 12, mis senise 7:01 asemel väljub Aespalt edaspidi 6:50.

Üks muudatus hõlmab ka peatusi ja nii jääb edaspidi teenindamata Mõisvahe peatus Mõisavahe teel. Buss enam Mõisavahe teele sisse ei sõida, vaid pöörab Jälgimäe peatuse juures ümber.

Uued graafikud hakkavad kehtima alates 18.02.2019, graafikuga saab tutvuda siin.

31.01.2019 toimus Kose Gümnaasiumis emakeeleolümpiaadi Harjumaa piirkonnavoor. Meie koolist osales 4 õpilast: Anni Fingling ja Petra Laur 7. klassist, Pille-Riin Kruus 8. klassist ja Mari Tiitsu 9. klassist.
Meie õpilastest parima tulemuse saavutas Pille-Riin Kruus, kes saavutas 7.-8. klasside arvestuses kõrge 3. koha 53,5 punktiga (võitjal oli 55,5 ja teisel kohal 54 punkti), kokku oli selles vanuserühmas 79 osalejat.
Õnnitleme Pille-Riini, kiidame  teisi osalejaid ja õpetaja Agnet!