Uuenenud õpilasliinide nimed

Koostöös ühistranspordikeskusega sai muudetud Kajamaad, Saustinõmmet ja Kirdalut läbivate liinide peatuste nimesid. Uued nimed on sisse viidud ka peatus.ee portaali.

Muudatused on järgmised:
– riigitee nr 15 Tallinn-Rapla-Türi, peatuse „Saku tee“ uus nimetus on „Saustinõmme“;
– riigitee nr 15 Tallinn-Rapla-Türi, peatuse „Kiisa tee“ uus nimetus on „Kirdalu“;
– riigitee nr 11152 Kirdalu-Kiisa, peatuse „ Kirdalu tee“ uus nimetus on „Kurtna tee“;
– riigitee nr 11153 Kirdalu, peatuse „Kirdalu“ uus nimetus on „Järveoja“;
– riigitee nr 11342 Saku-Tõdva, peatuse „ Palktare“ uus nimetus on „Tõdva“.

Muus osas, sh liinid ise ja väljumiste ajad on kõik samad.

Uuenenud peatuste nimedega Saku valla õpilasliine näeb SIIN

Kliki SIIN, et näha otsuse dokumenti, kus teisel lehel on kaardipilt peatuste asukohtadega.

Ettelugemispäev

Täna tähistasime Kurtna Koolis ettelugemispäeva. Õpilased kehastusid raamatutegelasteks ning vahetunnis lugesid Hanna-Lee ja Karl-Markus 4. klassist ette peatüki Aino Perviku raamatust “Suleline, Puhuja ja must munk”.

Lasteaias käis kohalik konstaabel Kätlin (noorsoopolitseinik), kes tutvustas lastele vanuses 5-7 aastat liiklusmärke, nende tähendust, ohutut liiklemist ja liikluseeskirju. Lastega jalutati liikluses väike ring, kus juhiti tähelepanu märkidele, ohtudele ja proovisime läbi, kuidas on õige liigelda ning mida peab märkama. 

Saku vallavalitsus tunnustas õpetajate päeval Kurtna Kooli õpetajaid tänukirjaga

Merje Tava on oma igapäevast tööd tehes silma paistnud hea organisaatori ja suhtlejana. Ta saavutab alati õpilastega usaldusliku kontakti ning tema ellukutsutud ülemajalised üritused on saanud kogukonnalt tunnustava tagasiside. Eelmisel õppeaastal said erilise tunnustuse osaliseks ülemajaline emadepäeva üritus ja õppeaasta lõppu tähistav lõputrall. Merje Taval on oluline roll Kurtna Kooli meeskonnavaimu hoidmisel, ta on meeskondlike ürituste jt sündmuste eestvedaja ja korraldaja. Ta on aastaid tulemuslikult juhendanud Kurtna Kooli õpilasaktiivi. Merje Tava on aktiivne noortega seotud võrgustike töös osaleja. Samuti on ta osalenud ülevallaliste ürituste organiseerimisel, sealhulgas fesitvali KAF korraldamisel.
Tunnustada Merje Tava valla tänukirjaga pühendunud töö eest Kurtna Kooli huvijuhina ja noorsootöö edendajana.


Maimu Torn-Kallion on olnud õpetajana ühenduslüliks lähikaudsete koolide – Saku Gümnaasiumi, Kurtna Kooli ja Kohila Gümnaasiumi – vahel. Tänu temale on ainealane koostöö Kurtna kooli ja kahe naaberkooli vahel tihenenud. Koostöös Kohila Gümnaasiumiga kutsuti ellu piirkondlik loodusainete labor, kus ka Kurtna õpilased on saanud katsetades praktilisi kogemusi. Õpetaja Maimu Torn-Kallion on osalenud koos kolleegidega Saku Gümnaasiumis maakondliku olümpiaadi “Välk ja pauk” korraldamises. Tema juhendamisel on mitmed Kurtna kooli õpilased saavutanud korduvalt auhinnalisi kohti. Oma aine spetsialistina on õpetaja Maimu Torn-Kallion korraldanud Kurtna koolis õpilaste seas väga populaarseid Rakett 69 huvilaagreid.
Tunnustada Maimu Torn-Kallion’i valla tänukirjaga koolidevahelise koostöö edendamise ning ainealase panuse eest Kurtna Koolis.


Eesti keele ja kirjanduse õpetaja Agne Luur on paljude õpilaste lemmik, ta on valitud 2019. aastal Kurtna kooli Aasta õpetajaks. Tema juhendamisel on õpilased saavutanud maakondlikel olümpiaadidel mitmeid auhinnalisi kohti. Lisaks aineõpetaja tööle on Agne Luur juhendanud mitmeid huviringe. Meediaringi juhendana seisab ta Kurtna koolielu kajastamise eest erinevates meediakanalites. Agne Luur panustab õppetegevuse mitmekesistamisse ka rahvusvahelisel tasandil, osaledes juhendajana ülevallalises Jaapani klubi õpilasvahetuse programmis.
Tunnustada Agne Luur’i valla tänukirjaga pühendunud töö eest Kurtna Kooli õpetajana


Triin Tubala on hinnatud rühmaõpetaja, kes märkab alati varakult laste eripärasid ja arvestab nendega oma töös. Ta on silma paistnud nii mitmete huvitavate mõtete kui ka teostustega, pakkudes põnevust nii oma rühmale kui kogu lasteaiale. Õpetaja Triin Tubala on loonud näiteks lõhnakoridori, viinud läbi õuekunstipäeva, teinud vanaaja mängude töötuba meeskonnale jpms.
Triin Tubalal on ammendamatult ideid ja tal on head organisaatorivõimed. Ta on alati valmis enda kanda võtma üle-lasteaialiste ürituste organiseerimise.
Lisaks on ta panustanud vabatahtlikult lasteaia arengusse, näiteks ehitades ühel nädalavahetusel lasteaia hoovi mudaköögi.
Ta on hea meeskonnaliige ja rahumeelne inimene, kellega koos on kolleegidel meeldiv töötada ja lastel turvaline ning huvitav areneda.
Tunnustada Triina Tubalat valla tänukirjaga suure panuse ja pühendunud töö eest Kurtna Kooli lasteaia õpetajana

Spordipäev

Esmaspäeval, 26. septembril toimus Kurtna Kooli spordipäev.

1. – 5. klassile olid aladeks 60m jooks, pallivise ja kaugushüpe. 6. – 9. klasside aladeks olid 60m jooks, kuulitõuge ja kaugushüpe. Sellel aastal toimus spordipäeval ka teatejooks, kus võistles igast klassist 8-liikmeline meeskond. Nooremad teatejooksu pikkuseks oli igal õpilasel pool staadioni ringi, suurematel aga terve ring. Teatejooksu võitis 8. klassi meeskond.

Spordipäev valmis 7. klassi õpilase loovtööna, kellel õnnestus päeva toetajateks saada ka erinevaid sponsoreid.

Tekst: Sandra Suvinõmm

Fotod: Villu Susi

Õpetajate päev

Kurtna Kooli õpetajatel oli täna teistsugune päev. Koolis ja lasteaias võtsid õpetajate rolli üle 9. klassi õpilased ja lapsevanemad. Õpetajatel oli võimalus nautida Annalutter.KUUT’is vilistlaste Karli ja Eva Paula tunde ning Üllar Saaremäe ja Jaan Sööti etteastet.

Head õpetajate päeva!

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee