Kurtna Kooli suvine töökorraldus

25.06 – 01.08 – spordikompleks suletud

05.07 – 04.08 – kooli kantselei suletud

Raamatukogu suletud 23.06.-13.08.2021. Soovijad saavad raamatuid laenutada Kiisa või Saku raamatukogust, mis on terve suve avatud (v.a. laupäeviti).

Lasteaed
05.- 16.07 – avatud ajutine suverühm
19. – 30.07 – lasteaed suletud
02. – 13.08 – avatud ajutine suverühm
Alates esmaspäevast, 16.08 on kõik rühmad avatud, alustavad uued lapsed.
Neljapäeval, 19.08 on lasteaed avatud, kuid lapsi vastu ei võeta – toimub meeskonna ühiskoolitus kogu lasteaia personalile

Kooli on sel õppeaastal ununenud rohkesti erinevaid esemeid: rõivaid, jalatseid, puhve, joogipudeleid jne.
“Kadunud” asju saab kätte vaid selle nädala kolmapäevani. Pärast seda kahjuks enam mitte, sest koolis ei ole võimalik asju ladustada ja need viiakse ära.

2021.-2022. õa rühmade komplekteerimine

Rühmad järgmiseks õppeaastaks on komplekteeritud ning uued lapsed on rühmadesse määratud.

Lastevanemate kokkusaamine ja rühmadega tutvumine toimub 2. juunil kell 18.00.

Rühmade nimekirjasid veebilehel ei avaldata. Vanemaid teavitatakse e-posti vahendusel.

Uute laste vastuvõtt algab alates 16. augustist.

Laste vastuvõtu ajad sõimerühma lepitakse kokku 2. juuni koosolekul. Harjutamisperioodi, kus laps on koos vanemaga lasteaias, püüame pigem vältida või lühendada 2-3 päevale. Meie kogemuste põhjal on toimiv, kui laps on saanud eelnevalt koos vanemaga lasteaia õueala ja ruume vaatamas käia ning õpetajaga tutvuda (on vanemaga lühiajaliselt koos lasteaias), kuid lasteaia igapäevaeluga harjumine toimub rühma personali toel ja kaasabil.
Kui laps hakkab lasteaiakohta kasutama enne 1. septembrit (uued lapsed) vahemikus 16.-31. august 2021, siis arvatakse laps lasteaia nimekirja kohakasutamise kuupäevast. Sellisel juhul arvestatakse kohatasu augustikuu eest proportsionaalselt lasteaias käidud päevade järgi alates esimesest lasteaiapäevast. Kui laps tuleb lasteaeda 1. septembril või hiljem, siis arvatakse ta nimekirja 1. septembrist 2021, kohatasu arvestamine algab septembrikuust ning päevapõhist arvestust enam ei toimu.

*Saku Vallavolikogu määrus „Koolieelse lasteasutuse ja lapsehoiu kulude vanema kaetava osa määr ja tasumise kord“
https://www.riigiteataja.ee/akt/429122020003

Lasteaed on avatud 7.00-19.00.

Hommikusöögi aeg on 9.00, lõunasöök 12.15 (aiarühmas 12.30), õhtuoode 15.30. Toidupäeva maksumus on päevapõhine ning eraldi arvestust söögikordade osas ei peeta.

Lasteaed kasutab infovahetussüsteemi ELIIS: www.eliis.ee

Vanemal võimalik end Eliisis kasutajaks vormistada peale seda, kui laps on lasteaia nimekirja kinnitatud.
Palume kõikidel peredel vähemalt ühel lapsevanemal leida võimalus end ELIISi kasutajaks registreerida.

19. augustil laste vastuvõttu ei toimu seoses personali koolituspäevaga.

Taasiseseisvumispäeval, 20. augustil on lasteaed suletud.

Õpilasliini muudatus

Ajavahemikul 17.-21.05 on seoses ÜVK teede taastamistöödega taas suletud Kasemetsa tee Kiisa poolne sissesõit ning liin nr 25 liigub sel ajal Revali peatuseni Kasemetsa tee teisest otsast Metsanurmest, kus buss Kuresoo teeotsast sõidab edasi kuni Revali peatuseni, teeb  tagasipöörde ja liigub sealt edasi juba tavapärase graafiku järgi.

Alanud on vastuvõtutaotluste esitamine 1. klassi astumiseks

Vastuvõtutaotluste esitamine Kurtna Kooli 1. klassi astumiseks toimub 2. maist kuni 1. juunini 2021 e-keskkonnas ARNO.

Taotlusega koos tuleb esitada järgmised dokumendid:
· koolivalmiduskaart;
· tervisetõend;
· digitaalne foto (peab vastama passipildi nõuetele);
· nõustamiskomisjoni otsus (selle olemasolul).

Oluline on, et taotluse esitamisel valitakse õppeaastaks 2021/2022.

Dokumendid tuleb lisada taotlusele hiljemalt 1. juuniks. Dokumentide lisamisel tuleb valida faili otstarve vastavalt laaditava dokumendi liigile. Juhend taotluse esitamiseks on leitav e-keskkonnas ARNO abi alt.

E-keskkonna kasutamise võimaluse puudumisel saab taotluse esitada paberkandjal kooli kantseleisse. Paberkandjal esitatava taotluse juurde on vajalik lisada vanema isikut tõendava dokumendi koopia ning lapse sünnitõend või isikut tõendava dokumendi koopia.

Kui koolivalmiduskaarti ja tervisetõendit ei ole võimalik elektroonselt taotluse juurde lisada, tuleb need esitada kooli kantseleisse.

1. klassi õpilaste esialgne nimekiri koostatakse 10. juuniks 2021.

Lapse kooli vastuvõtmise kohta tuleb vanemale teavitus e-postile.

Kui tekib küsimusi e-keskkonnas taotluse esitamisega, palun ühendust võtta Saku valla haridusspetsialisti Merlin Seervaldiga e-posti teel merlin.seervald@sakuvald.ee või telefonil 671 2437

Koolivalmiduskaardi allalaadimine

Muudatused sõiduplaanis alates 03.05.2021

Õpilastransport taastub üldjoontes täismahus. Mõningad erisused on – peale muutusi kommertsliinide väljumisaegades ja -sagedustes (206, 206A, 219) lisati õpilaste eelkõige Roobuka piirkonnast Kurtna Kooli saamiseks hommikune lisaliin nr 13A (Saku – Aespa – Kurtna Kool).

Täpsem info on siin.

Kurtna Spordikeskuse lahtioleku info

Alates 03.05.2021 on Kurtna Spordikeskus avatud tavapärastel aegadel.

Sporditegevus on lubatud järgmistel tingimustel:
Sisetingimustes on lubatud 2+2 treening;

1)     treeningtegevus peab toimuma kontaktivabalt;
2)     lubatud ei ole kontaktse iseloomuga treeningtegevus kahe isiku vahel (näiteks maadlemine, judo ja muu selline);
3)     rühmatreeningud on sisetingimustes keelatud;
4)     välitingimustes on osalejate arv grupis kuni 10 inimest ning vältida tuleb kokkupuudet teiste gruppidega. Tegevused peavad toimuma hajutatult;
5)     kõikide tegevuste juures tuleb järgida ettevaatusabinõusid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Võimla ja jõusaali rentnikel palume ühepäevase etteteatamisega kinnitada treeningu läbiviimist telefonil 5302 1697
Külastajad registreeritakse nimeliselt.
Jõusaalis võib korraga viibida kuni neli külastajat.

Kanname maski ja püsime terved!

Koolivorm

Koolivormi rõivaste suurusi on võimalik proovida alates 03.05.2021 Norrison OÜ salong-kaupluses aadressil Telliskivi 60/2, D-korpus, i-hoone. E-R kell 10.00 – 18.30 ja L kell 11.00 – 18.30, P suletud.